fbpx
ul.Plebiscytowa 3/14
45-359 Opole

Bezpłatna, długoterminowa opieka pielęgniarska na najwyższym poziomie

Najlepsza opieka pielęgniarska

Praca dla pielęgniarek i opiekunek

RODO

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

       Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Opieki Medycznej Salus-Med Jolanta Rusek-Bodora 45-940 Opole ul,Plebiscytowa 3/14 tel. 774032755

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu :  

 a)  udzielania Państwu świadczeń zdrowotnych, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h RODO  ( w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej)

 b)  realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Admistratorze ( np. przepisy podatkowe w związku z zapłatą za świadczenie, np. przepisy dotyczące przechowywania dokumentacji medycznej), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych 45-940 Opole ul,Plebiscytowa 3/14  adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w placówkach świadczących usługi medyczne. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo do:  

 a)   dostępu do treści swoich danych osobowych ( czyli sprawdzenia , jakie dane są przez nas przetwarzane )

 b)   sprostowania   danych osobowych  ( w sytuacji , gdyby okazało się , że są nieprawidłowe  )

 c)    uzupełnienia danych osobowych (  w sytuacji , gdyby okazało się , że  są niekompletne )

 d)    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (  będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe)

 e)  usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem  ograniczeń wynikających z przepisów prawa .

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych,  może na Pani/Pana żądanie zostać ograniczone z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:


Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych , niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Licznik odwiedzin

1.png1.png1.png0.png8.png8.png
Dzisiaj14
Wczoraj60
Ten tydzień74
Ten miesiąc1023
Razem111088

Zadzwoń do nas


Komórkowy: +48 501 651 704, +48 533 017 907
Tel/fax: 77 441 40 40

Copyright © 2016 | Web design and SEO