fbpx
ul.Plebiscytowa 3/14
45-359 Opole

Bezpłatna, długoterminowa opieka pielęgniarska na najwyższym poziomie

Najlepsza opieka pielęgniarska

Praca dla pielęgniarek i opiekunek

Opieka pielęgniarska

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci w dowolnym wieku, obłożnie i/lub przewlekle chory, z dowolną jednostką chorobową, z ograniczeniem zdolności do samoopieki, którzy w ocenie wg skali Barhel uzyskali od 0 do 40 punków.

serce i stetoskop

     Pielęgniarska opieka długoterminowa przeznaczona jest dla pacjentów przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku przebywających w swoich domach, którzy wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

     Celem opieki jest zapewnienie profesjonalnych świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym ciężko chorego, jak również przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym do radzenia sobie z niepełnosprawnością. 

    Wykwalifikowane pielęgniarki zapewniają opiekę ściśle współpracując z lekarzami rodzinnymi, pomagają w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, prowadzą edukację zdrowotną osób objętych opieką oraz członków ich rodzin.

  Świadczenia pielęgniarskie udzielane są w domu chorego w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy w medycznie uzasadnionych przypadkach.

termometr

Do zadań pielęgniarskiej opieki długoterminowej należy:

 • realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
 • edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin;
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

    Przyjęcie do Opieki Pielęgniarskiej Długoterminowej poprzedzone jest przygotowaniem wymaganej przez Narodowy Fundusz Zdrowia dokumentacji i dokonaniem na tej podstawie kwalifikacji pacjenta.

Starsza pani do opieki

Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:

 • skierowanie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych;
 • zgoda pacjenta wyrażona na piśmie;
 • kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką długoterminową domową

    Czas objęcia chorego tą forma opieki jest warunkowany stanem zdrowia. W miarę poprawy stanu zdrowia pacjent zostaje objęty opieką pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej (w ramach praktyki lekarza rodzinnego).

    Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci pielęgniarską opieką długoterminową nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej do, którego złożona jest deklaracja wyboru.

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:

 • zapewnienie pacjentom obłożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych;
 • przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana dla chorych:

 • objętych opieką przez hospicjum domowe;
 • objętych opieką przez inne stacjonarne zakłady opieki długoterminowej;
 • objętych opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie;
 • w ostrej fazie choroby psychicznej;

 

lekarz z sercem na dłoni

Opieka pielęgniarska jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ.

 Pielęgniarka opieki długoterminowej przygotowuje rodzinę i pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji, kształtując umiejętność radzenia sobie z chorobą i niepełnosprawnością. 

    Udziela również wsparcia psychicznego rodzinie, na każdym etapie choroby, również w okresie terminalnym i w procesie umierania.

Licznik odwiedzin

1.png1.png1.png0.png8.png7.png
Dzisiaj13
Wczoraj60
Ten tydzień73
Ten miesiąc1022
Razem111087

Zadzwoń do nas

 

Tel/fax: +48 77 403 27 55 

Komórkowe: +48 501 651 704;

                   +48 533 017 907;

                   +48 518 187 355.

Copyright © 2016